Naisjaosto - monipuolista tukitoimintaa

     Jaosto vietti 45-vuotisjuhlaansa vuonna 2015.
     Naisjaosto tukee ja avustaa yhdistyksen työtä kaikissa sen toiminnoissa. Se pyrkii      vaalimaan yhteishenkeä ja nostamaan toiminnallaan veteraanityön arvostusta.          Työ on jakautunut kahtaalle, yhdistyksen avustamiseen ja naisjaoston oman              toiminnan ylläpitämiseen.

     Yhdistyksen avustaminen

     Yhdistyksen vuosikokouksissa ja valistusjaoston maanantaitilaisuuksissa                    naisjaosto huolehtii kahvituksista. Vuosittaiseen ohjelmaan kuuluu myös eri              tilaisuuksissa lippujen myynti sekä veteraanitavaroiden myynti.

     Oma toiminta

     Sisarillat, syntymäpäiväjuhlat sisarille, osallistuminen liiton ja piirin edustuksiin        sekä kevätretket kuuluvat naisjaoston vuosittaiseen ohjelmaan. Suurta suosiota        ovat myös saaneet kevätmatinea ja joulujuhla.

     Naisjaoston jäsenet

     Jaoston 1988 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan ”jaoston jäseninä voivat olla                yhdistyksen naisjäsenet, sotaveteraanien puolisot ja tyttäret sekä johtokunnan          hyväksymät muut naiset”. Rintamapalvelutunnusta ei vaadita.
.

Liisa Sihtola puheenjohtaja/tiedottaja 0500 801 510
Rauni Salo sihteeri 0500 447 739
Helena Luukkonen rahastonhoitaja 050 593 3751Retket ja tapahtumat on peruttu!