Naisjaosto - monipuolista tukitoimintaa

     Naisjaosto tukee ja avustaa yhdistyksen työtä kaikissa sen toiminnoissa.
     Se pyrkii vaalimaan yhteishenkeä ja nostamaan toiminnallaan veteraanityön
     arvostusta.          

    Naisjaoston toiminta ja yhdistyksen avustaminen

     Yhdistyksen vuosikokouksissa ja valistusjaoston maanantaitilaisuuksissa            sekä muissa yhdistyksen tilaisuuksissa naisjaosto huolehtii kahvituksista. 
     Jaosto järjestää kevätmatinean toukokuussa ja joulumatinean joulukuussa        sekä kortti- ja kynttilämyynnin ennen itsenäisyyspäivää.


Riitta Viitanen puheenjohtaja 040 511 0904
Rauni Salo sihteeri 0500 447 739