Espoon Sotaveteraanikuoro

     Kuoron jalo periaate: ”Me laulamme, kunnes meille lauletaan”

 
    Historiaa

     Espoon sotaveteraanikuoro aloitti toimintansa vuonna 1978. Sen                        tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä lauluharrastusta ja                     osallistua sotaveteraanisukupolven virkistys- ja viihdytystoimintaan sekä         toimia normaalina mieskuorona.

    Ohjelmisto

     Ohjelmistoprofiili pyrkii olemaan monipuolisempaa kuin sotaveteraani-              kuoroissa keskimäärin. Sota-ajan laulujen sijaan korostuu ohjelmistossa              isänmaallisuus ja suomalaisuus, mutta mukana on myös viihdeohjelmistoa.      Kuoron ohjelmistokirjastossa on lähemmäs 250 laulua. Kuoro on yleisesti          noteerattu arvokkaaksi osaksi Espoon musiikkielämää ja oma yhdistys on          nimennyt kuoron sen ”lippulaivaksi”.

    Kuoron rakenne

     Koska varsinaisia sotaveteraaneja ei enää juuri ole, on kuoron toiminnan            jatkuminen perustunut jo pitkään yhteistyöhön Esmilan Seniorit ry:n                  kanssa. Näin on tarkoitus jatkaa toimintaa myös tulevaisuudessa.

Jorma Äikää puheenjohtaja 0500 817 160
aikaajo@kolumbus.fi
Eljas Ahonen toimintasihteeri   040 761 6171
eljas.ahonen@kolumbus.fi
Irja Kosonen rahastonhoitaja   050 501 3625
irja.a.kosonen@gmail.com 
 Anita Lehtonen kuoronjohtaja  0400 641 321
pianonvirittaja.anita@gmail.com

 


Kuoron harjoitukset perjantaisin klo 16.00 - 18.30
Tapiolan Palvelukeskuksessa.