Sosiaalijaosto – kuntoutusta, virkistystä, terveydenhoitoa

Sosiaalijaosto perustettiin yhdistykseen vuonna 1979 huoltojaoston nimisenä. Jaostolla on yhdistyksessä hyvin vastuunalainen, tärkeä ja keskeinen tehtävä.

Toiminta

Sosiaalijaosto pyrkii auttamaan jäseniä saamaan kuntoutusta ja muita heille kuuluvia sosiaalisia etuja.  Kotiapu- ja oikeusneuvonta ovat myös kuuluneet jaoston tehtäviin. Jaosto ohjaa ja tukee  jäseniään eläke-, sairaus- ja kuntoutusasioissa sekä terveydenhoidossa järjestämällä veteraaneille ja jäsenilleen sekä myös omaishoitajille kuntoutus- ja virkistysviikkoja ja – päiviä. Jaosto toimii tiivisti yhteistyössä Espoon kaupungin veteraaniyksikön ja muiden viranomaisten kanssa kuntoutuksen lisäämiseksi ja myös tiedottaa veteraaneille erilaisista kaupungin palveluista.
Irma Ruuskanen-Sere puheenjohtaja (09) 884 0075 tai 050 525 0103
Tuukkanen Karin
sihteeri , varapuheenjohtaja
0400 444 197
Helena Luukkonen rahastonhoitaja 050 593 3751
Kristiina Haukilahti maksusitoumukset (09) 452 5721, ma -  to klo 9 - 14