Sosiaalijaosto – kuntoutusta, virkistystä, terveydenhoitoa

Sosiaalijaosto perustettiin yhdistykseen vuonna 1979 huoltojaoston nimisenä. Jaostolla on yhdistyksessä hyvin vastuunalainen, tärkeä ja keskeinen tehtävä.

Toiminta

Sosiaalijaosto pyrkii auttamaan jäseniä saamaan kuntoutusta ja muita heille kuuluvia sosiaalisia etuja.  Kotiapu- ja oikeusneuvonta ovat myös kuuluneet jaoston tehtäviin. Jaosto ohjaa ja tukee  jäseniään eläke-, sairaus- ja kuntoutusasioissa sekä terveydenhoidossa järjestämällä veteraaneille ja jäsenilleen sekä myös omaishoitajille kuntoutus- ja virkistysviikkoja ja – päiviä. Jaosto toimii tiivisti yhteistyössä Espoon kaupungin veteraaniyksikön ja muiden viranomaisten kanssa kuntoutuksen lisäämiseksi ja myös tiedottaa veteraaneille erilaisista kaupungin palveluista.
Karin Tuukkanen puheenjohtaja 0400 444 197
 Liisa Mertanen  sihteeri
0400 662 637
Helena Luukkonen rahastonhoitaja 050 593 3751
Kristiina Haukilahti maksusitoumuksien tilaukset (09) 452 5721, ma -  to klo 9 - 14
espoon.sotaveteraanit@luukku.comPalstarinteen virkistyspäivistä voi tiedustella;


Karin Tuukkanen

puh. 0400 444 197


Tervetuloa mukaan!