Tukineuvosto on lopettanut toimintansa keväällä 2018.